Μεταμόσχευση Βλαστοκυττάρων – Ιατρικό Πληροφοριακό Σημείωμα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η νευρονική μεταμόσχευση μελετήθηκε για δεκαετίες σε ζωικά μοντέλα εκτός του ανθρώπου, ως μέσον αποκατάστασης για τις βλάβες του Ν.Μ.
Ακολουθήθηκαν πολλές στρατηγικές εμπεριέχοντας εμβρυϊκά ή ώριμα κύτταρα (stem cells), κύτταρα του Schwann, γενετικά διαφοροποιημένοι φιμπροβλάστες, κύτταρα από τον μυελό των οστών καθώς και κύτταρα πού υπάρχουν τοποθετημένα στον οσφρητικό βλεννογόνο ( ΟΕC s). Κατά την διερεύνηση για τις πιθανές πηγές αυτόλογων κυττάρων, ο οσφρητικός βλεννογόνος είναι το μόνο τμήμα του νευρικού συστήματος ικανό για μακράς ζωής αναγέννηση και το μοναδικό σημείο από όπου μπορεί να γίνει η λήψη με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους. Υπάρχουν διάφορα εν δυνάμει πλεονεκτήματα από την χρήση αυτών των κυττάρων.


Ο οσφρητικός βλεννογόνος είναι μια λειτουργική μονάδα με εμβρυϊκές καταβολές και προσφέρει την πιθανότητα για προαγωγή της αναγέννησης και της αποκατάστασης. Μετακινώντας τμήμα του οσφρητικού βλεννογόνου δεν προκαλείται βλάβη της όσφρησης γιατί συνεχώς αναγεννάται. Χρησιμοποιώντας τον οσφρητικό βλεννογόνο για να τοποθετηθεί στην παθολογική μυελική περιοχή.

Ο Carlos Lima και συνεργάτες χρησιμοποιούν την μέθοδο λήψης βλαστοκυττάρων από τον οσφρητικό βλεννογόνο και την τοποθέτησή τους κατά την ίδια συνεδρία στο σημείο που έχει υποστεί βλάβη ο νωτιαίος μυελός υπό προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις συνιστούν το λεγόμενο πρωτόκολλο και είναι οι ακόλουθες:

 1. Ο ασθενής να είναι ηλικίας από δεκαοκτώ έως σαράντα ετών.
 2. Το μέγεθος της μυελικής βλάβης να είναι μέχρι 3 εκ. για την Α.Μ.Σ.Σ. και μέχρι 4 εκ. για την Θ.Μ.Σ.Σ.
 3. Η κάκωση να ευρίσκεται από το Α4 μέχρι το Θ10.
 4. Ο χρόνος από την κάκωση να ευρίσκεται από ένα έτος έως δέκα έτη.

Η μέθοδος έγινε αποδεκτή από την επιστημονική επιτροπή και επιτροπή Βιοηθικής του νοσοκομείου HEGAS-MONIZ της Λισσαβόνας όπου εργάζεται η ομάδα Λίμα και πήρε και την έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο Υγείας της χώρας. Τα αποτελέσματα δε κοινοποιούνται και εποπτεύονται από την (W.H.O.), παγκόσμια οργάνωση υγείας.
Οι τέσσερις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα είναι για μία πρώτη επιλογή. Εφόσον υπάρχουν τα βασικά στοιχεία προχωρούμε στην δεύτερη μελέτη των ασθενών και αυτή έχει να κάνει με τα κάτωθι:

 1. Διερεύνηση του μυελικού σωλήνα με μαγνητικό συντονισμό για τον αποκλεισμό βλαβών σε απόσταση, (συρίγγια, άλλα αιματώματα, άλλες θλάσεις.)
 2. Μαγνητικός συντονισμός λεκάνης-ισχύων και μηρών για να διευκρινισθεί το επίπεδο τροφικότητας των μυών πού θα λάβουν το βάρος κατά την αποκατάσταση.
 3. Ενδοσκοπική διερεύνηση της ρινικής κοιλότητας για τον προσδιορισμό της περιοχής λήψης.
 4. Νευρολογική αξιολόγηση και συμπλήρωση της κλίμακας Α.S.I.A.,βασικού παράγοντα για την ταξινόμηση των ατόμων με κακώσεις Ν.Μ.
 5. Πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος .
 6. Ουροδυναμική μελέτη.
 7. Ψυχιατρική εξέταση

Εφόσον ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος και προγραμματισθεί το χειρουργείο, ο ασθενής μπαίνει σε έντονο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για την ενίσχυση των μυϊκών ομάδων πού δεν πρέπει να είναι μικρότερο των τριών μηνών εκτός και αν αποδεδειγμένα η τροφικότητα είναι στα επιθυμητά όρια.
Το κυριότερο στάδιο υποστήριξης αυτών των ατόμων μετεγχειρητικά ξεκινά ένα μήνα μετά την επέμβαση και συνίσταται σε ειδικό πρόγραμμα έντονης καθημερινής αποκατάστασης. Τα ασφαλή αποτελέσματα βγαίνουν μετά την διετία.

Η μέθοδος έχει γίνει ανά τον κόσμο σε 110 ασθενείς τα τελευταία τέσσερα χρόνια .Τα πρώτα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο J.S.C.M). J. Spinal Cord Med.) 2006; 29:191-203..
Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρονται ακόμα και οι μέθοδοι πού περιγράφονται αλλαχού. Όπως η Κινέζικη και η Ρώσικη αλλά που δεν έχουν καμία βιβλιογραφική αναφορά, πολλώ δε μάλλον άρθρο σε Αμερικάνικο περιοδικό αυτής της εμβέλειας και με επίκριση από τους εκδότες.

Στην χώρα μας αυτή την μέθοδο υπό την καθοδήγηση του κυρίου Λίμα εποπτεύει αυτήν τη στιγμή η ομάδα των νευροχειρουργών Γώγου-Προκοπάκη με έδρα το ΙΑΣΩ General, Μεσογείων 264.

Οι υπεύθυνοι Νευροχειρουργοί

Αφήστε μια απάντηση